Vennootschaps- en ondernemingsrecht vormen dat onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met bedrijven. Dit rechtsgebied raakt dus de kern van een onderneming.

Ondernemingen worden gedreven in een bepaalde rechtsvorm. De rechtsvorm (b.v., n.v., personenvennootschap (v.o.f., maatschap en c.v.) etc.) is een hulpmiddel om de onderneming te laten draaien. Bij het wijzigen van de rechtsvorm, de beëindiging van de onderneming, een fusie of een overname kan Factum Advocatuur u bijstaan en adviseren. Factum Advocatuur heeft ervaring met onder meer:

 • fusies en splitsingen;
 • overnames;
 • activa- en passivatransacties;
 • joint ventures;
 • management buy-in/buy-out;
 • reorganisaties en herstructurering (financieel en arbeidsrechtelijk);
 • insolventies/faillissementen.

Ook de verhoudingen tussen aandeelhouders raken het vennootschapsrecht. Factum Advocatuur heeft praktijkervaring met het regelen van deze verhoudingen en het voeren van procedures bij geschillen tussen aandeelhouders. Bij Factum Advocatuur kunt u terecht voor:

 • aandeelhouders- en stemovereenkomsten;
 • certificering;
 • aandeelhoudersgeschillen.

Daarnaast zijn kwesties als bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belangkwesties vennootschapsrechtelijke onderwerpen. Deze onderwerpen raken het bestuur van de onderneming. Factum Advocatuur heeft ervaring met:

 • tegenstrijdig belangkwesties;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • benoeming en ontslag bestuurder(s).

Factum Advocatuur beschikt over de vereiste kennis en ervaring om u vennootschapsrechtelijk te adviseren en bij staan. Moet er worden geprocedeerd, dan kunt u vertrouwen op de proceservaring van Factum Advocatuur.