Factum Advocatuur is er voor ondernemingen.

Factum Advocatuur treedt op voor:

  • IT-ondernemingen
  • financiële instellingen en ondernemingen uit verschillende industrieën (van multinational tot MKB)
  • stichtingen en verenigingen.

Hans Hommel beschikt over kennis van de rechtsgebieden vennootschaps- en ondernemingsrecht, handelsrecht en financieel recht. Deze rechtsgebieden staan vermeld in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie is hij verplicht jaarlijks op elk door hem geregistreerde rechtsgebied 10 opleidingspunten  te halen.

Over elk aspect van deze rechtsgebieden adviseert Factum Advocatuur ondernemingen. De procespraktijk omvat alle mogelijke procestypen.

Een gedegen juridische analyse van de feiten vormt de basis van elk advies en iedere proceshandeling. Daarom draagt het kantoor de naam ‘Factum Advocatuur’.

Factum Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan geen derdengelden ontvangen.