Factum Advocatuur treedt op voor ondernemingen.

Hans Hommel beschikt over kennis van de rechtsgebieden vennootschaps- en ondernemingsrecht en verbintenissenrecht (handelsrecht en financieringen).

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ondernemingsrecht; en
  • verbintenissenrecht.

Op grond hiervan is hij verplicht ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te halen op ieder door hem geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Over elk aspect van deze rechtsgebieden adviseert Factum Advocatuur ondernemingen. De procespraktijk omvat alle mogelijke procestypen.

Een gedegen juridische analyse van de feiten vormt de basis van elk advies en iedere proceshandeling. Daarom draagt het kantoor de naam ‘Factum Advocatuur’.

Factum Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan geen derdengelden ontvangen.