Ondernemingen gaan (handels-) relaties aan met andere ondernemingen en derden. Deze relaties zijn vastgelegd in alle soorten overeenkomsten. De in de onderneming aanwezige knowhow vormt de gereedschapskist van de onderneming, waarmee in deze zakelijke relaties meerwaarde wordt gecreëerd. Handelsrelaties aangaan en overeenkomsten uitvoeren brengen ook aansprakelijkheids- en debiteurenrisico’s mee. Deze onderwerpen worden geregeld door het handelsrecht.

Factum Advocatuur heeft kennis van en ervaring met:

  • overeenkomsten en geschillen betreffende koop en verkoop;
  • algemene voorwaarden;
  • handels- en samenwerkingsovereenkomsten (o.m. distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten);
  • IT-contracten (licentieovereenkomsten, SLA-overeenkomsten en escrow-overeenkomsten);
  • mededingingsrecht;
  • retentierecht;
  • incasso en beslaglegging;
  • intellectuele eigendom (merken- en handelsnaamrechten, auteursrecht, databankrecht, modellenrecht en octrooirecht);
  • (product-) aansprakelijkheid.

De advocaten van Factum Advocatuur beschikken over de vereiste praktijkervaring om uw commerciële belangen te behartigen en veilig te stellen. Factum Advocatuur helpt ondernemingen bij het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. Ook helpt Factum Advocatuur de gereedschapskist van ondernemers te beschermen door de intellectuele eigendomsrechten juridisch vast te leggen en procesrechtelijk kordaat op te treden tegen schending ervan.